logo-oddzial logo-ptk

O ODDZIALE

HISTORIA

Powołanie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 07.03.1970 r.

Kadencje Przewodniczących Oddziału w latach 1970-2021
 

Lp.
 
Imię i nazwisko Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego
 
kadencje (lata)
 
1 prof. dr hab. med. Feliks Bolechowski 1970-1979
2 prof. dr hab. med. Wanda Wysznacka-Aleksandrow 1980-1986
3 prof. dr hab. med. Andrzej Dyduszyński 1986-1991
4 prof. dr hab. med. Witold Rużyłło 1991-1994
5 prof. dr hab. med. Marek Dąbrowski 1994-2000
6 dr n. med. Jerzy Rekosz 2000-2007
7 dr n. med. Dariusz Wojciechowski 2007-2011
8 dr hab. med. Andrzej Ciszewski, prof IK 2011-2013
9 prof. dr hab. med. Tomasz Zieliński 2013-2015
10 prof. dr hab. med. Rafał Dąbrowski 2015-2017
11 dr hab. med. Anna Konopka, prof. IK 2017-2019
12 dr hab. med. Tomasz Rywik 2019-2021

ZARZĄD

Przewodniczący Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med Piotr Bienias
Poprzedni Przewodniczący: Dr hab. n. med. Tomasz Rywik
Członkowie: Dr hab. n med. Paweł Balsam
Dr n. med Małgorzata Buksińska-Lisik
Dr n. med. Michał Marchel 
Dr n. med. Krzysztof Smarż
Dr n. med. Maciej Janiszewski 
Dr hab. n. med Jacek Bil

AKTUALNOŚCI

Wspomnienie dr n. med. Barbary Werner

01.04.2022

Skład Zarządu OW PTK w kadencji 2021-2023

22.06.2021

Informacje dot. Walnego Zgromadzenia OW PTK dn. 15.06.2021 r., godz. 18:00

10.06.2021

Program Walnego Zgromadzenia OW PTK dn. 15.06.2021 r., godz. 18:00

24.05.2021

Walne Zgromadzenie - 15.06.2021 r. - wybory Delegatów PTK

27.03.2021

Dla Pacjenta: Akademia Pacjenta Kardiologicznego

26.02.2021

Terminarz spotkań OW PTK w 2021 r.

09.11.2020

Dostęp do nagrań z sesji jubileuszowej

30.10.2020

Dostęp do transmisji: Sesja Jubileuszowa z okazji 50 lat OW PTK

16.10.2020

50 lat Oddziału Warszawskiego PTK

22.09.2020

Materiały ze spotkania OW PTK w dniu 16.06.2020 r.

26.06.2020

Spotkanie ONLINE - 16.06.2020

29.05.2020

Spotkanie odwołane OW PTK - 19.05.2020

29.04.2020

Nowy termin 83 Wiosennej Konferencji PTK

24.03.2020

Spotkanie odwołane OW PTK - 21.04.2020

13.03.2020

Odwołane spotkanie OW PTK - 17.03.2020

04.03.2020

ZEBRANIA/ POSIEDZENIA ODDZIAŁU

21.03.2023

TEMAT:

Ostre zespoły wieńcowe w województwie mazowieckim - jak być powinno? jak jest? co należy poprawić?

17.01.2023

TEMAT:

Nowy rok, nowe leki, nowe nadzieje farmakoterapii - co kardiolog wiedzieć powinien? / hybryda

15.11.2022

TEMAT:

Ocena ryzyka sercowo-naczyniowa i postępowanie medyczne w operacjach niekardiochirurgicznych

18.10.2022

TEMAT:

Omdlenia – nowe metody diagnostyki i terapii

07.06.2022

TEMAT:

Otyłość – problem wielkiej wagi

17.05.2022

TEMAT:

Kardiologia inwazyjna i kardiochirurgia małoinwazyjna w siedmiu odsłonach / online

26.04.2022

TEMAT:

Kardioonkologia - w oczekiwaniu na pierwsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego / online

15.03.2022

TEMAT:

Wrodzone wady serca u dorosłych – perspektywa kliniczna / online

22.02.2022

TEMAT:

Interwencyjne leczenie udaru mózgu w Polsce i na świecie / online

18.01.2022

TEMAT:

BLISKO 2 LATA Z COVID-19 - czego nauczyliśmy się do tej pory? jakie prace opublikowaliśmy? / hybryda

14.12.2021

TEMAT:

Kardiologia wieku podeszłego / hybryda

16.11.2021

TEMAT:

Plan posiedzenia 16.11.2021r. / hybryda

19.10.2021

TEMAT:

Plan posiedzenia 19.10.2021r. / online

15.06.2021

TEMAT:

Walne Zgromadzenie OW PTK

18.05.2021

TEMAT:

Wielonaczyniowa choroba wieńcowa – współpraca kardiologa z kardiochirurgiem.

20.04.2021

TEMAT:

Leczenie przeciwzakrzepowe związane z zabiegami kardiologicznymi

CZŁONKOSTWO

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ustala od 1 stycznia 2020 roku nową wysokość składki członkowskiej w PTK na kwotę:

  1. 200,00 zł. dla członków PTK powyżej 35 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;
  2. 100,00 zł. dla członków PTK - pielęgniarek i techników medycznych;
  3. 150,00 zł. dla członków PTK poniżej 35 roku życia;
  4. 0,00 zł – (zwolnienie z opłaty) dla członków PTK poniżej 26 roku życia i powyżej 65 roku życia.


Dodatkowo wyjaśniamy, że:

  1. Wyliczenie wieku następować będzie na podstawie numeru PESEL (a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL – obcokrajowców – na podstawie daty urodzenia).
  2. Osobom z niewpisanym w systemie PTKCzłonkowie numerem PESEL naliczana będzie składka w podstawowej wysokości tj. 200,00 zł.
  3. Osoby zgłoszone do końca 2019 w systemie PTKCzłonkowie jako emeryci zachowują swoje uprawnienia i nadal będą zwolnieni z opłacania składek.
  4. Zwolnieni z opłacania składek są Członkowie Honorowi.

Zostań Członkiem PTK

Zapisy do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego możliwe są tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Niezbędne będzie podanie danych osób polecających, będących Członkami PTK. Zapraszamy do rejestracji!

Jestem Członkiem PTK

Edycji oraz aktualizacji danych dokonujemy bezpośredniow bazie PTK Członkowie. Pamiętaj o opłacie składekczłonkowskich oraz sprawdzaniu najświeższych wiadomości.

PREZENTACJE/ RAPORTY/ OPRACOWANIA

Opracowanie:

Informacja o Przewodniczących OW PTK oraz rys historyczny

20.01.2021

Opracowanie:

Historia posiedzeń - w latach 2008-2021

23.06.2021

Raport:

Raport

15.01.2021

Raport:

Raport

15.01.2021

POLECAMY

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Szpital Grochowski
Klinika Kardiologii CMKP
ul. Grenadierów 51/50
04-073 Warszawa

Tel.: 22 810 17 38
Fax: 22 515 26 71
e-mail: bednarz@kkcmkp.pl