logo-oddzial logo-ptk

O ODDZIALE

HISTORIA

Powołanie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 07.03.1970 r.

Kadencje Przewodniczących Oddziału w latach 1970-2021
 

Lp.
 
Imię i nazwisko Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego
 
kadencje (lata)
 
1 prof. dr hab. med. Feliks Bolechowski 1970-1979
2 prof. dr hab. med. Wanda Wysznacka-Aleksandrow 1980-1986
3 prof. dr hab. med. Andrzej Dyduszyński 1986-1991
4 prof. dr hab. med. Witold Rużyłło 1991-1994
5 prof. dr hab. med. Marek Dąbrowski 1994-2000
6 dr n. med. Jerzy Rekosz 2000-2007
7 dr n. med. Dariusz Wojciechowski 2007-2011
8 dr hab. med. Andrzej Ciszewski, prof IK 2011-2013
9 prof. dr hab. med. Tomasz Zieliński 2013-2015
10 prof. dr hab. med. Rafał Dąbrowski 2015-2017
11 dr hab. med. Anna Konopka, prof. IK 2017-2019
12 dr hab. med. Tomasz Rywik 2019-2021

ZARZĄD

Przewodniczący Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med Piotr Bienias
Poprzedni Przewodniczący: Dr hab. n. med. Tomasz Rywik
Członkowie: Dr hab. n med. Paweł Balsam
Dr n. med Małgorzata Buksińska-Lisik
Dr n. med. Michał Marchel 
Dr n. med. Krzysztof Smarż
Dr n. med. Maciej Janiszewski 
Dr hab. n. med Jacek Bil

AKTUALNOŚCI

Komunikat o Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Warszawskiego PTK

03.06.2023

Wspomnienie dr n. med. Barbary Werner

01.04.2022

Skład Zarządu OW PTK w kadencji 2021-2023

22.06.2021

Informacje dot. Walnego Zgromadzenia OW PTK dn. 15.06.2021 r., godz. 18:00

10.06.2021

Program Walnego Zgromadzenia OW PTK dn. 15.06.2021 r., godz. 18:00

24.05.2021

Walne Zgromadzenie - 15.06.2021 r. - wybory Delegatów PTK

27.03.2021

Dla Pacjenta: Akademia Pacjenta Kardiologicznego

26.02.2021

Terminarz spotkań OW PTK w 2021 r.

09.11.2020

Dostęp do nagrań z sesji jubileuszowej

30.10.2020

Dostęp do transmisji: Sesja Jubileuszowa z okazji 50 lat OW PTK

16.10.2020

50 lat Oddziału Warszawskiego PTK

22.09.2020

Materiały ze spotkania OW PTK w dniu 16.06.2020 r.

26.06.2020

Spotkanie ONLINE - 16.06.2020

29.05.2020

Spotkanie odwołane OW PTK - 19.05.2020

29.04.2020

Nowy termin 83 Wiosennej Konferencji PTK

24.03.2020

Spotkanie odwołane OW PTK - 21.04.2020

13.03.2020

ZEBRANIA/ POSIEDZENIA ODDZIAŁU

23.05.2023

TEMAT:

Nowe, nie kardiochirurgiczne, metody leczenia niedomykalności zastawki dwudzielnej i trójdzielnej

25.04.2023

TEMAT:

Genetyka w kardiologii. Co lekarz praktyk musi wiedzieć i co powinien zrobić dla swoich pacjentów.

21.03.2023

TEMAT:

Ostre zespoły wieńcowe w województwie mazowieckim - jak być powinno? jak jest? co należy poprawić?

17.01.2023

TEMAT:

Nowy rok, nowe leki, nowe nadzieje farmakoterapii - co kardiolog wiedzieć powinien? / hybryda

15.11.2022

TEMAT:

Ocena ryzyka sercowo-naczyniowa i postępowanie medyczne w operacjach niekardiochirurgicznych

18.10.2022

TEMAT:

Omdlenia – nowe metody diagnostyki i terapii

07.06.2022

TEMAT:

Otyłość – problem wielkiej wagi

17.05.2022

TEMAT:

Kardiologia inwazyjna i kardiochirurgia małoinwazyjna w siedmiu odsłonach / online

26.04.2022

TEMAT:

Kardioonkologia - w oczekiwaniu na pierwsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego / online

15.03.2022

TEMAT:

Wrodzone wady serca u dorosłych – perspektywa kliniczna / online

22.02.2022

TEMAT:

Interwencyjne leczenie udaru mózgu w Polsce i na świecie / online

18.01.2022

TEMAT:

BLISKO 2 LATA Z COVID-19 - czego nauczyliśmy się do tej pory? jakie prace opublikowaliśmy? / hybryda

14.12.2021

TEMAT:

Kardiologia wieku podeszłego / hybryda

16.11.2021

TEMAT:

Plan posiedzenia 16.11.2021r. / hybryda

19.10.2021

TEMAT:

Plan posiedzenia 19.10.2021r. / online

15.06.2021

TEMAT:

Walne Zgromadzenie OW PTK

CZŁONKOSTWO

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ustala od 1 stycznia 2020 roku nową wysokość składki członkowskiej w PTK na kwotę:

  1. 200,00 zł. dla członków PTK powyżej 35 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;
  2. 100,00 zł. dla członków PTK - pielęgniarek i techników medycznych;
  3. 150,00 zł. dla członków PTK poniżej 35 roku życia;
  4. 0,00 zł – (zwolnienie z opłaty) dla członków PTK poniżej 26 roku życia i powyżej 65 roku życia.


Dodatkowo wyjaśniamy, że:

  1. Wyliczenie wieku następować będzie na podstawie numeru PESEL (a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL – obcokrajowców – na podstawie daty urodzenia).
  2. Osobom z niewpisanym w systemie PTKCzłonkowie numerem PESEL naliczana będzie składka w podstawowej wysokości tj. 200,00 zł.
  3. Osoby zgłoszone do końca 2019 w systemie PTKCzłonkowie jako emeryci zachowują swoje uprawnienia i nadal będą zwolnieni z opłacania składek.
  4. Zwolnieni z opłacania składek są Członkowie Honorowi.

Zostań Członkiem PTK

Zapisy do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego możliwe są tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Niezbędne będzie podanie danych osób polecających, będących Członkami PTK. Zapraszamy do rejestracji!

Jestem Członkiem PTK

Edycji oraz aktualizacji danych dokonujemy bezpośredniow bazie PTK Członkowie. Pamiętaj o opłacie składekczłonkowskich oraz sprawdzaniu najświeższych wiadomości.

PREZENTACJE/ RAPORTY/ OPRACOWANIA

Opracowanie:

Informacja o Przewodniczących OW PTK oraz rys historyczny

20.01.2021

Opracowanie:

Historia posiedzeń - w latach 2008-2021

23.06.2021

Raport:

Raport

15.01.2021

Raport:

Raport

15.01.2021

POLECAMY

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Szpital Grochowski
Klinika Kardiologii CMKP
ul. Grenadierów 51/50
04-073 Warszawa

Tel.: 22 810 17 38
Fax: 22 515 26 71
e-mail: bednarz@kkcmkp.pl