Dostęp do nagrań z sesji jubileuszowej

Szanowni Państwo,

informujemy iż w dniu dzisiejszym rozesłaliśmy do Państwa loginy i hasła dostępowe do strony internetowej z nagraniami z sesji jubileuszowej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towrzystwa Kardiologicznego.

Dostęp do strony internetowej z nagraniami:
https://www.ptk.waw.pl/nagrania2020

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl