Częste problemy kardiologiczne w ciąży - opieka przed, w trakcie i po ciąży.

21.05.2024

Plan posiedzenia: 21 maja 2024 r.
godz. 18:00
 

Miejsce: Pałac Staszica, Sala Okrągłego Stołu (I piętro)
Prowadzenie: dr hab. n. med. Piotr Bienias, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 

 1. Zaburzenia lipidowe u pacjentki w okresie rozrodczym - czy jest możliwy kompromis?
  prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
 2. Nadciśnienie tętnicze w ciąży i prewencja stanu przedrzucawkowego - czy tylko metyldopa?
  prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 3. Kołatanie serca i tachykardia u kobiety w ciąży - kiedy włączyć beta-broker?
  dr hab. n. med. Michał Orczykowski
 4. Opieka nad pacjentką z przebytym stanem przedrzucawkowym - dlaczego powinna trafić do kardiologa/hipertensjologa? Doświadczenia NIK
  dr n. med. Maria Kordybach-Prokopiuk


Referaty pochodzą z:

1/ Samodzielna Poradnia Lipidowa, Narodowy Instytut Kardiologii, kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski;

2/  Poradnia Prewencji i Leczenia Zaburzeń Metabolicznych, Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, kierownik: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz;

3/ Centrum Zaburzeń Rytmu Serca, I Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Narodowy Instytut Kardiologii, kierownik: prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski; 4/ Poradnia Prewencji i Leczenia Zaburzeń Metabolicznych, Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, kierownik: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl