Nowoczesne leczenie diuretyczne w ostrych i przewlekłych stanach internistyczno kardiologicznych.

23.04.2024

Plan posiedzenia: 23 kwietnia 2024 r.
godz. 18:00


Miejsce: Pałac Staszica, Sala Okrągłego Stołu (I piętro)
Prowadzenie: dr hab. n. med. Piotr Bienias, dr n. med. Tomasz Imiela
 

 1. Czy każdy pacjent z nadciśnieniem tętniczym musi być leczony diuretykiem?
  dr hab. n. med. Jacek Lewandowski
 2. Jak właściwie ocenić przewodnienie – zastój, obrzęki a może coś jeszcze?
  dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
 3. Dobór i zasady terapii diuretycznej w ostrej i przewlekłej niewydolności serca.
  dr n. med. Tomasz Imiela
 4. Metody terapii odwadniającej i nerkozastępczej w intensywnej terapii – kiedy, jak długo?
  dr hab. n. med. Janusz Trzebicki
 5. Leczenie diuretyczne przy współistniejącej chorobie nerek, czy istnieje oporność na diuretyki – kiedy konsultacja nefrologa staje się niezbędna?
  dr n. med. Katarzyna Romejko
   

Referat 1 pochodzi z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienie Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kierownik Kliniki: dr hab. n med. Jacek Lewandowski;
Referat 2 pochodzi z I Katedry i Kliniki Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski;
Referat 3 z Kliniki Kardiologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Kierownik Kliniki prof. dr hab. med. Andrzej Budaj;
Referat 4 pochodzi z I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Janusz Trzebicki;
Referat 5 pochodzi z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Wojskowy Instytut Medyczny, Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl