Program Walnego Zgromadzenia OW PTK dn. 15.06.2021 r., godz. 18:00

Szanowni Państwo!

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTK zwołuje na dzień 15.06.2021 r. godz. 18.00 Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Warszawskiego PTK („Zgromadzenie”). W przypadku braku quorum w I terminie, ustala się II termin na dzień 15.06.2021 r. godz. 18.15. 

Zgromadzenie odbędzie się w formie konferencji videofonicznej on-line zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań (w załączeniu),  przyjętym uchwałą Zarządu OW PTK z dnia 5.03.2021 r., przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających udział bezpośredni i na żywo w Zgromadzeniu, możliwość zachowania tajności głosowania, gdy taka jest wymagana oraz bezpieczeństwo danych.

Przewidziany jest poniższy porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 2. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
 3. Prezentacje dwóch kandydatów na Prezesa-Elekta, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023.
 4. Sprawozdania: 
  • Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w okresie kadencji  2019-2021.
  • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału w okresie kadencji 2019-2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu Oddziału za okres kadencji 2019-2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres kadencji 2019-2021.
 7. Wybór Przewodniczącego-Elekta, członków Zarządu Oddziału i członków Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2021-2023.
 8. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Oddziału na kadencję 2021-2023.
 9. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej Oddziału na kadencję 2021-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów do pełnienia funkcji Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Walne Zebranie Delegatów”).
 11. Wybory Delegata/ów na Walne Zebranie Delegatów.
 12. Ogłoszenie wyników wyborów Delegatów do Walnego Zebrania Delegatów.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Zgromadzenie odbywać się będzie przy wykorzystaniu dwóch platform: ZOOM z wykorzystaniem wizji i fonii oraz systemu PTK członkowie (https://ptk.gbbsoft.pl/) dla oddania głosu w poszczególnych głosowaniach. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wyprzedzeniem z instrukcją głosowania (w załączniku) i sprawdzenie, czy logowanie do systemu PTK Członkowie nie sprawia kłopotu.

Link umożliwiający przyłączenie do videokonferencji będzie wysłany do Państwa na ok. 7-10 dni przed planowanym Walnym Zgromadzeniem. 

Z wyrazami szacunku

Tomasz Rywik
Przewodniczący OW PTK

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl