Informacje dot. Walnego Zgromadzenia OW PTK dn. 15.06.2021 r., godz. 18:00

Szanowni Państwo,

Bardzo nam zależy na licznym Państwa uczestnictwie w Walnym Zgromadzeniu Oddziału Warszawskiego PTK. Przypominamy, że planowany termin Zgromadzenia to 15 czerwca godz. 18:00 (II termin w sytuacji braku quorum o 18:15).

Całe spotkanie będzie odbywać się na platformie ZOOM w formie webinaru z jednoczesnym głosowaniem na platformie PTK członkowie https://ptk.gbbsoft.pl/

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zalogowanie na  platformie https://ptk.gbbsoft.pl/, wybranie w zakładce zebrań „Walne Zgromadzenie OW PTK”, zgłoszenie uczestnictwa w zebraniu i potwierdzenie (jak w instrukcji głosowania).

Wszystkie głosowania odbędą zgodnie z zasadą zwykłej większości, co wynika ze statutu PTK. Szczegółowe, uaktualnione instrukcje dotyczące głosowania zawarte są w załączniku.

W trakcie logowania na platformie zoom prosimy o wpisanie rzeczywistych danych tzn. imienia i nazwiska oraz adresu mailowego, ponieważ identyfikacja uczestników Walnego Zgromadzenia dla osób prowadzących Zebranie będzie możliwa jedynie przy wykorzystaniu listy utworzonej na podstawie podanych przez Państwa danych w momencie logowania. Spotkanie jest prowadzone w formule webinaru.

Plan Walnego Zgromadzenia

 1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 2. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
 3. Prezentacje dwóch kandydatów na Prezesa-Elekta, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2021-2023.
 4. Sprawozdania
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w okresie kadencji 2019-2021.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału w okresie kadencji 2019-2021.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu Oddziału za okres kadencji 2019-2021.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres kadencji 2019-2021.
 3. Wybór Przewodniczącego-Elekta, członków Zarządu Oddziału i członków Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2021-2023.
 4. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Oddziału na kadencję 2021-2023.
 5. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej Oddziału na kadencję 2021-2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów do pełnienia funkcji Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Walne Zebranie Delegatów”).
 7. Wybory Delegatów na Walne Zebranie Delegatów.
 8. Ogłoszenie wyników wyborów Delegatów do Walnego Zebrania Delegatów.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Oddział Warszawski wybiera 23 Delegatów. Zachęcamy do wysłania pisemnego zgłoszenia przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres warszawski.ptk@gmail.com. Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku 14 czerwca włącznie.

Tak jak informowaliśmy poprzednio, możliwe będzie zgłoszenie w trakcie spotkania, ale warunkiem zgłoszenia będzie otrzymanie skanu zgłoszenia z podpisem przed zatwierdzeniem listy kandydatów, a czas na przesłanie zgłoszenia będzie ograniczony. W załączniku przesyłamy ponownie informacje odnośnie głosowania.

Z wyrazami szacunku
dr hab. med. Tomasz Rywik
Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Załączniki:

 1. Wybory delegatow – czerwiec 2021
 2. Zgłoszenie delegata
 3. Głosowania zdalne poprzez system członkowski PTK – instrukcja dla użytkownika

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl