Jak diagnozować chorobę wieńcową w roku 2024? – wybór optymalnej metody obrazowej.

09.01.2024

Plan posiedzenia: 9 stycznia 2024 r.
godz. 18:00

Miejsce: Pałac Staszica, Sala Lustrzana (I piętro)
Prowadzenie: dr hab. n. med. Piotr Bienias, dr hab. n. med. Cezary Kępka

 1. Kiedy tomografia komputerowa, a kiedy koronarografia w ocenie tętnic wieńcowych? Co mówią zalecenia, a co praktyka kliniczna.
  dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. Narodowego Instytutu Kardiologii
 2. Optymalna farmakoterapia, indywidualna ocena ryzyka, optymalizacja zabiegów angioplastyki – to wszystko jest możliwe dzięki tomografii komputerowej.
  prof. dr hab. n. med. Mariusz Kruk
 3. Pozawieńcowe odkrycia w badaniach TK tętnic wieńcowych
  dr n. med. Ewa J. Białek
 4. Prezentacja przypadków klinicznych.
  dr n. med. Edyta Kaczmarska-Dyrda
  dr n. med. Jan Henzel  


Moderatorzy posiedzenia:
dr hab. n. med. Zofia Dzielińska, prof. Narodowego Instytutu Kardiologii
prof. dr hab. med. Marcin Demkow


Referaty pochodzą z Kliniki Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca, Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie, Kierownik Kliniki: prof. dr. hab. n. med. Marcin Demkow

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl