Materiały ze spotkania OW PTK w dniu 16.06.2020 r.

Szanowni Państwo, 

zgodnie z informacją przekazaną w trakcie spotkania czerwcowego online każdy z członków OW PTK otrzyma link do pobrania prezentacji z wykładów z ostatniego spotkania „Kardiologia w Praktyce”, które odbyło się 16 czerwca 2020 r.

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. med. Tomasz Rywik

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl