Dostęp do transmisji: Sesja Jubileuszowa z okazji 50 lat OW PTK

Już 20.10 o godz. 18:00 osoby stowarzyszone w OW PTK będą mogły śledzić transmisję z jubileuszowej sesji 50-lat Oddziału Warszawskiego PTK. Link do transmisji został rozsłany już do wszystkich stowarzyszonych osób.

Pozostałe osoby zainteresowane transmisją, a które nie są stowarzyszone w OW PTK zachęcamy do kontaktu z organizatorem logistycznym celem umożliwienia uczestnictwa w spotkaniu.

Kontakt:

Janusz Kowalski

janusz@cowalski.pl

tel. 606834368

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl