Odwołane spotkanie OW PTK - 17.03.2020

Warszawa 04.03.2020
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 02.03.2020 roku, który z uwagi na kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń rekomenduje odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne, najbliższe spotkanie OW PTK dn. 17.03.2020 roku zostaje odwołane. 
O terminie przyszłych spotkań będziemy Państwa informować. 
Z wyrazami szacunku 
Dr hab. med. Tomasz Rywik
Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl