50 lat Oddziału Warszawskiego PTK

50 lat Oddziału Warszawskiego PTK – sesja Przewodniczących Oddziału

„Kardiologia – kamienie milowe postępu”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa online, w dniu 20.10.2020 r. o godzinie 18:00, w sesji Przewodniczących Oddziału z okazji 50 lecia Oddziału Warszawskiego PTK. W sesji wezmą udział poprzedni przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTK. W trakcie tego spotkania przedstawione zostaną sylwetki osób pracujących w zarządzie Oddziału Warszawskiego PTK w ostatnich 50 latach. W ramach wykładów zostaną omówione najważniejsze zmiany i postępy w zakresie kardiologii inwazyjnej, leczenia zaburzeń rytmu serca, jak również standardowej diagnostyki elektrokardiograficznej pacjentów kardiologicznych.


 

PROGRAM

                                                                                                              

1. Zarys historii Oddziału Warszawskiego PTK.
prof. dr hab. med. Tomasz Zieliński - 15 minut   

2. Kardiologia inwazyjna w Warszawie i na Mazowszu – historia, stan obecny i kierunki rozwoju.
prof. dr hab. med. Andrzej Ciszewski - 15 minut

3. Zaburzenia rytmu – od etiologii do optymalnego leczenia.
prof. dr hab. med. Rafał Dąbrowski - 15 minut

4. EKG – passe czy nadal state of the art.
dr med. Dariusz Wojciechowski - 15 minut

5. Kardiologia i ratownictwo medyczne.
dr med. Jerzy Rekosz - 15 minutNagrania z sesji dostępne tutaj
 

Platynowy sponsor

Złoty sponsor

Srebrny sponsor

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl