BLISKO 2 LATA Z COVID-19 - czego nauczyliśmy się do tej pory? jakie prace opublikowaliśmy? / hybryda

18.01.2022

Plan posiedzenia 18.01.2022 r.
godz. 18.00

Temat: BLISKO 2 LATA Z COVID-19 - czego nauczyliśmy się do tej pory? jakie prace opublikowaliśmy?

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak - Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (UM MSC)

  1. COVID-19 - gdzie jesteśmy po dwóch latach? jakie dalsze scenariusze? - dr hab. med. Tomasz Dzieciątkowski - Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) - 20 min
  2. COVID-19 - jakie prace opublikowaliśmy? Przedstawienie dorobku warszawsko-gdańsko-białostocko-wrocławskiej grupy badawczej - prof. UM MSC dr hab. med. Łukasz Szarpak (UM MSC) - 20 min
  3. COVID-19 - jakie leki stosować w kardiologicznych zespołach post-COVID? - prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak (UM MSC) - 20 min
  4. COVID-19 - nowe koncepcje, rola mikropęcherzyków - dr med. Aleksandra Gąsecka (WUM) - 20 min
  5. Dyskusja - 10 min

 

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl